نرم افزار‌های چندرسانه‌ای

نرم افزار‌های چندرسانه‌ای

نرم افزار‌های چندرسانه‌ای عبارتند از نرم افزارهای صوتی و تصویری